Doorgaan naar inhoud
Hoe moeten we het coronavirus duiden?

Hoe moeten we het coronavirus duiden?

Het boek dat John Piper schreef naar aanleiding van de coronacrisis is geschreven vanuit een diep verlangen. Op elke bladzijde proef je het verlangen dat je Gods roepstem zult verstaan die te midden van de coronapandemie tot ons komt. Daarbij laat John Piper vooral de Bijbel zelf aan het woord. Wat mensen zeggen doet er niet zo veel toe, maar als God spreekt moet je op het puntje van je stoel zitten.

Vanuit de Schrift reikt Piper je handvatten aan om te zien wat God met de uitbraak van het virus te zeggen heeft. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat God overal boven staat. God is soeverein en regeert ook over het coronavirus. Piper laat zien dat dat goed nieuws is, juist omdat Hij heilig, rechtvaardig, goed en wijs is.

Wat dit boek extra bijzonder maakt, is dat het tegelijkertijd in eenentwintig verschillende landen gepubliceerd wordt. Daarmee is de Nederlandse vertaling van dit boek niet een op zichzelf staand project, maar onderdeel van een wereldwijd, interkerkelijk project. Doel is om zo veel mogelijk mensen te bereiken met de troostvolle boodschap van Gods soevereiniteit te midden van het lijden.

Misschien vind je het wel heel moeilijk om de troost hiervan te ervaren. Wereldwijd sterven er immers tienduizenden mensen aan een verschrikkelijk longvirus, de economische gevolgen zijn niet te overzien en misschien heeft het coronavirus ook in je nabije omgeving wel diepe wonden geslagen. De vraag hoe God dit kan laten gebeuren kan een diepe worsteling zijn. Te midden van die worsteling wil Piper met jou Gods Woord opslaan, in het vaste vertrouwen dat Hij alleen hoop en troost kan geven in deze crisistijd.

Overvraag je de Bijbel niet als je – misschien wel wanhopig – de vraag stelt waarom de wereld getroffen wordt door een pandemie? De Bijbel is ons toch niet gegeven om de vinger te krijgen achter al Gods besluiten en wijze bedoelingen? Piper geeft zelf ook aan dat God met miljarden dingen bezig is, waar we helemaal geen weet van hebben.

‘De bedoelingen die Hij met het coronavirus heeft zijn niet alleen ontelbaar, maar in veel opzichten ook ondoorgrondelijk’, schrijft hij. Moeten we in deze tijden dan niet leren zwijgen, in het besef van onze kleinheid en nietigheid? Misschien wel. Maar als bitter lijden je leven verscheurt, houdt God Zich dan ook stil? Valt er dan vanuit de Bijbel niets te zeggen waarmee God jou troosten wil? Iets wat hoop biedt te midden van hopeloosheid? Zeker wel! God zij dank: we aanbidden een levende God. Een God Die spreekt, ook nu – juist nu!

Piper voelt zich daarom gedrongen om juist in deze tijden van crisis de Schriften te openen. Dat doet hij wel met enige schroom, geeft hij in het artikel ‘Hoe moeten we als christenen het coronavirus duiden?’ aan. ‘Het is één ding om mensen te helpen om zich voor te bereiden op het lijden door middel van Bijbels onderwijs over het lijden. Maar die theologische kaders moet je wel op juiste manier toepassen als iemand daadwerkelijk lijdt. We hebben op dit moment te maken met duizenden sterfgevallen, en daarmee met honderdduizenden rouwende familieleden en vrienden. Wat ik nu ga zeggen zal voor hen niet altijd op het juiste moment komen, want ik kan hiervandaan niet bepalen of het in alle gevallen een tijd is om te spreken of niet.’

Dat geldt ook voor dit boek. Maar in welke omstandigheden je je ook bevindt, ik hoop dat wat Piper schrijft je mag helpen om te midden van het lijden hoop en troost te vinden in God. Het is mijn verlangen dat God dit boek door Zijn genade zal gebruiken om je te brengen tot bekering én hernieuwde toewijding aan de Enige Naam onder de hemel waardoor wij zalig moeten worden (Handelingen 4:12). Dan hebben we, ook als alles wankelt, vaste grond onder onze voeten.

Marcel Vroegop
Uitgever - Geloofstoerusting Publicaties

Bestel hier:
Coronavirus en Christus - John Piper

Vorig artikel Uitzien naar een levende, bloeiende gemeente
Volgend artikel Een boek dat komt als geroepen