Doorgaan naar inhoud

De Bijbel - Het boek van Jezus

€18,90
inclusief BTW

Laat het me weten als het weer op voorraad is

Thema:  
Type:  
Uitgeverij:  
ISBN:  
Bijbelverhalen
Hardcover
Buijten en Schipperheijn
9789058813725

Deze kinderbijbel is in een beeldende, eigentijdse verhaalstijl geschreven. De verhalen beslaan gemiddeld 8 pagina’s per verhaal. De auteur gebruikt soms moeilijke woorden (‘de sfeer werd grimmiger’ of ‘een bloedstollende schreeuw doorkliefde de donkere stilte’). De verhalen bevatten soms populaire uitdrukkingen ( ‘De nummer-1 hit onder de psalmen’ of ‘Hij was erin geluisd’). De Farizeeën worden ‘de Mega-Super-Heilige mensen’ genoemd.

De auteur geeft in de verhalen duidelijk zijn eigen uitleg/interpretatie. Ook richt hij zich geregeld als een commentator rechtstreeks tot de lezers. Dit commentaar staat dan tussen haakjes.

Aan het eind van bijna elk verhaal wordt verwezen naar Gods reddingsplan, naar de komst van Jezus en hoe Hij de wereld redding heeft gebracht.

Visie auteur
De auteur beschouwt de Bijbel als één groot Verhaal, een waar verhaal over God die van zijn kinderen houdt en komt om hen te redden. In deze kinderbijbel vertelt de auteur het Verhaal achter de verhalen. Centraal daarin staat Jezus. De ondertitel van deze kinderbijbel luidt dan ook Elk verhaal fluistert zijn naam.

De Bijbel is geen boek over regels of een heldenboek. Alle verhalen in de Bijbel vertellen samen één groot Verhaal. En middenin dit verhaal ligt een baby. Hij is als het verloren stukje van een puzzel, het stukje dat alle andere stukjes aan elkaar vastmaakt. Jezus is de Verlosser die kwam om de mensen te redden. Hij stierf om Gods kinderen te redden. Met zijn bloed waste Hij de zonden van de mensen weg.

De gelijkenissen die Jezus vertelde, worden door de auteur uitgelegd. Over de wonderen wordt slechts gezegd dat God van het begin af aan al wonderen deed.

Aansluiting bij de leeftijdscategorie
Deze kinderbijbel sluit goed aan bij de leeftijdscategorie. De auteur gebruikt vaak voorbeelden die in deze tijd en in de beleving van kinderen een rol spelen.

De kinderbijbel begint met een aantal bijbelcitaten dat betrekking heeft op de redding die God door Jezus heeft gebracht. Daarna volgt een inleidend verhaal over hoe de Bijbel één groot verhaal is dat vertelt over God die van zijn kinderen houdt en komt om hen te redden.

De meest bekende verhalen uit het Oude Testament worden verteld: de schepping, Noach, Abraham, Jakob, Jozef, Mozes, David, Daniël, Jona. Maar ook Jesaja (profetie over Jezus), Ezra en Nehemia.

Uit het Nieuwe Testament wordt verteld over de geboorte van Jezus, over zijn leven, sterven, opstaan en hemelvaart. Daarna volgen verhalen over Pinksteren, Paulus en het visioen van Johannes. Op de laatste pagina staat een vrije vertaling van Johannes 1:12, 13. Het Onze Vader wordt in eigen woorden verteld.

De verhalen worden met elkaar verbonden doordat ze binnen het grote Verhaal worden geplaatst. Met inhoudsopgave.

Illustraties
Op alle pagina’s staan illustraties (meestal paginavullend) die het verhaal goed in beeld brengen. De illustraties hebben zachte maar duidelijke kleuren. Soms staan twee tegenoverliggende pagina’s rechtop in plaats van liggend, zodat de illustratie het verhaal goed kan uitbeelden (zoals bij de toren van Babel en David en Goliat). De profetie uit het bijbelboek Jesaja wordt in de vorm van een brief weergegeven.

Bruikbaarheid thuis, kinderkerk/(zondags)school
De verhalen zijn geschikt om thuis, op school of in de kinderkerk voor te lezen.

Uitvoering
Op de eerste pagina kunnen de naam van gever en ontvanger en de datum worden ingevuld. De tekst staat in de illustraties, soms in een kader, soms door de illustratie heen lopend.