Doorgaan naar inhoud

Handboek Apostolische Homiletiek | Band I

€99,95
inclusief BTW

Laat het me weten als het weer op voorraad is

Thema:   Prediking Type:   Hardcover Uitgeverij:   De Banier Pagina's:   824 ISBN:   9789087189235

 DEZE UITGAVE IS VANAF JUNI 2023 LEVERBAAR 

Na bijna honderd jaar verschijnt er weer een handboek Homiletiek als opvolger van de in 1926 verschenen Gereformeerde Homiletiek van dr. T. Hoekstra.

De nieuwe homiletiek kwam tot stand door de samenwerking van drie theologen uit drie verschillende kerken, te weten de redactieleden dr. A. Baars (CGK) en dr. J. Hoek (PKN, GB) en eindredacteur dr. R. van Kooten (HHK). We hebben dit werk in hartelijke verbondenheid en grote eensgezindheid mogen verrichten. 


 OVER DE SERIE 

Prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de driedelige serie Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen.

De titel Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat voor de auteurs de aanwijzingen van de apostelen voor de prediking normerend zijn.

Er verschijnen drie delen:
Band I: Bezinnend deel, dr. R. van Kooten, juni 2023
Band II: Praktisch deel, dr. R. van Kooten, dr. J. Hoek e.a. ,najaar 2023
Band III: Historisch deel, dr. A. Baars, voorjaar 2024


 OVER HET EERSTE DEEL  

Deze eerste band is het principiële deel, waarop een praktisch en een historisch deel zullen volgen. De theologische bezinning in dit deel richt zich allereerst op de diverse aspecten van de prediking en het preken zelf.

Vervolgens komen de diverse onderdelen van de preekstudie aan de orde en ten slotte de diverse aspecten en onderdelen van de preek zelf. De auteurs hopen dat studenten in de theologie door de inhoud van dit werk een helder zicht zullen ontvangen op het wezen van de prediking en dat dienstdoende predikanten er stof in vinden voor reflectie op het hart van hun bediening: de prediking van Gods Woord.

Daarnaast zullen theologisch geïnteresseerde gemeenteleden dit boek met vrucht raadplegen.