Doorgaan naar inhoud

Handboek Apostolische Homiletiek | Band II

€94,95
inclusief BTW

Laat het me weten als het weer op voorraad is

Thema:   Prediking Type:   Hardcover Uitgeverij:   De Banier Pagina's:   872 ISBN:   978-94-02908-50-3

Na bijna honderd jaar verschijnt er weer een handboek Homiletiek als opvolger van de in 1926 verschenen Gereformeerde Homiletiek van dr. T. Hoekstra.

De nieuwe homiletiek kwam tot stand door de samenwerking van drie theologen uit drie verschillende kerken, te weten de redactieleden dr. A. Baars (CGK) en dr. J. Hoek (PKN, GB) en eindredacteur dr. R. van Kooten (HHK). We hebben dit werk in hartelijke verbondenheid en grote eensgezindheid mogen verrichten. 


 OVER DE SERIE 

Prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de driedelige serie Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen.

De titel Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat voor de auteurs de aanwijzingen van de apostelen voor de prediking normerend zijn.

Er verschijnen drie delen:
Band I: Bezinnend deel, dr. R. van Kooten, juni 2023
Band II: Praktisch deel, dr. R. van Kooten, dr. J. Hoek e.a. ,najaar 2023
Band III: Historisch deel, dr. A. Baars, voorjaar 2024


 OVER HET TWEEDE DEEL  

De prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking.

De titel van de driedelige serie 'Handboek Apostolische Homiletiek' geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen. Deze tweede band is het praktische deel. Achtereenvolgens komen aan de orde: de praktijk van de preekvoorbereiding, de veelkleurigheid van de prediking over de verschillende genres in de Schrift, alsook gedurende de gang van het kerkelijk jaar en bij bijzondere gelegenheden.

Voorts: de huidige stand van zaken in het homiletische veld, de hoorder en de retorica, prediking en psychologie, het gebruik van Bijbelsoftware bij de preekvoorbereiding en het gebruik van de stem door de voorganger.