Doorgaan naar inhoud

Stel niet uit tot morgen!

€9,95
inclusief BTW

Laat het me weten als het weer op voorraad is

Thema:  
Type:  
Uitgeverij:  
Pagina's:  
ISBN:  
Bekering
Paperback
Boekenfonds Reformatorisch Appèl
162
9789081979450

Hij sprong op van vreugde. Zijn hart jubelde het uit: ‘Vergeving van zonden, vrede met God door het bloed van het kruis!’

De bekende Londense prediker Charles Haddon Spurgeon was 16 jaar oud, toen hij voor het eerst een gelovig oog mocht slaan op de Heere Jezus Christus. Hij raakte zijn last van zonden en schuld kwijt, hij was verlost, God had hem welgedaan. Vanaf dat ogenblik had Spurgeon een groot verlangen om het Evangelie ook aan anderen te verkondigen.

Wat was het geheim van Spurgeons zegenrijke leven? Hij was een man die begenadigd was met een krachtige stem en een rijke woordenschat. Hij bezat de gave om zijn woorden te illustreren met voorbeelden en had een groot verstand. Een rijk voorstellingsvermogen en een bewogen appèl tekenden zijn preken, terwijl ze doortrokken waren van christelijke ernst. Hij werd vanwege deze gaven wel de ‘prins der predikers’ genoemd.

Maar de meest belangrijke oorzaak van Spurgeons ‘succes’ was zijn diepe en toch zo eenvoudige vertrouwen in en de kennis van zijn Heere en Zaligmaker en van Zijn grote genade en liefde. Vanuit deze liefdesgemeenschap met zijn Heiland verlangde hij dat al zijn hoorders zouden komen tot de kennis en aanbidding van de Heere Jezus, zoals hij Hem zelf mocht kennen.

Zoek jij ook naar geloofszekerheid en vrede voor je ziel? Dan willen we deze 7 indringende preken van harte aanbevelen. De inhoud is als een beker koud water voor een dorstige ziel. Het is ons gebed dat deze uitgave voor jou tot bemoediging en eeuwige zegen zal zijn.

Leeservaringen

2 leeservaringen Deel (jo)uw leeservaring!